The optimization of the process of Longxiang taro juice beverage by Box-Behnken design
LI Zhifang, SHI Shuai, CHEN Xi, CHEN Taotao, LOU Yusha, XU Haixiang
Food and Fermentation Industries . 2020, (20): 193 -198 .  DOI: 10.13995/j.cnki.11-1802/ts.024521

Copyright © Food and Fermentation Industries, All Rights Reserved.
Powered by Beijing Magtech Co. Ltd