β-半乳糖苷酶全细胞催化制备低聚半乳糖工艺优化

段绪果,孙晓军,吴敬

食品与发酵工业 ›› 2014, Vol. 40 ›› Issue (12) : 61-65.

PDF(341 KB)
PDF(341 KB)
食品与发酵工业 ›› 2014, Vol. 40 ›› Issue (12) : 61-65. DOI: 10.13995/j.cnki.11-1802/ts.201412013
食品与发酵工业

β-半乳糖苷酶全细胞催化制备低聚半乳糖工艺优化

  • {{article.zuoZhe_CN}}
作者信息 +

Optimization of production of galacto-oligosaccharides using whole cells of a recombinant Pichia pastoris as catalyst

  • {{article.zuoZhe_EN}}
Author information +
文章历史 +

本文亮点

{{article.keyPoints_cn}}

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

摘要

{{article.zhaiyao_cn}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

关键词

Key words

本文二维码

引用本文

导出引用
{{article.zuoZheCn_L}}. {{article.title_cn}}[J]. {{journal.qiKanMingCheng_CN}}, 2014, 40(12): 61-65 https://doi.org/10.13995/j.cnki.11-1802/ts.201412013
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}[J]. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}, 2014, 40(12): 61-65 https://doi.org/10.13995/j.cnki.11-1802/ts.201412013
中图分类号:

参考文献

参考文献

{{article.reference}}

基金

版权

{{article.copyrightStatement_cn}}
{{article.copyrightLicense_cn}}
PDF(341 KB)

Accesses

Citation

Detail

段落导航
相关文章

/