γ-聚谷氨酸对小麦淀粉凝胶冻融稳定性的影响

谢新华, 范逸超, 徐超, 沈玥, 张蓓, 邢彩云

食品与发酵工业 ›› 2019, Vol. 45 ›› Issue (14) : 97-101.

PDF(1765 KB)
PDF(1765 KB)
食品与发酵工业 ›› 2019, Vol. 45 ›› Issue (14) : 97-101. DOI: 10.13995/j.cnki.11-1802/ts.019992
研究报告

γ-聚谷氨酸对小麦淀粉凝胶冻融稳定性的影响

    {{javascript:window.custom_author_cn_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_CN}}
作者信息 +

Effects of γ-polyglutamic acid on freeze-thaw stability of wheat starch gel

    {{javascript:window.custom_author_en_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_EN}}
Author information +
文章历史 +

本文亮点

{{article.keyPoints_cn}}

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

摘要

{{article.zhaiyao_cn}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

关键词

Key words

本文二维码

引用本文

导出引用
{{article.zuoZheCn_L}}. {{article.title_cn}}[J]. {{journal.qiKanMingCheng_CN}}, 2019, 45(14): 97-101 https://doi.org/10.13995/j.cnki.11-1802/ts.019992
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}[J]. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}, 2019, 45(14): 97-101 https://doi.org/10.13995/j.cnki.11-1802/ts.019992
中图分类号:

参考文献

参考文献

{{article.reference}}

基金

版权

{{article.copyrightStatement_cn}}
{{article.copyrightLicense_cn}}
PDF(1765 KB)

Accesses

Citation

Detail

段落导航
相关文章

/